PIWet Ostrów Mazowiecka
Biuletyn Informacji Publicznej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Example Frame
PIWet Ostrów Mazowiecka
PIWet Ostrów Mazowiecka
Druki do pobrania   Wniosek o skreślenie działalności z rejestru podmiotów nadzorowanych (dodano dnia 01.02.2024)

   Wniosek urzędowa wolność stada bydła (dodano dnia 01.02.2024)

   Wniosek urzędowa wolność stada OWCE KOZY (dodano dnia 01.02.2024)

   Zgłoszenie utrzymywania drobiu (dodano dnia 08.02.2023)

   Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią. (dodano dnia 28.01.2022)

   Ulotka: Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (dodano dnia 28.01.2022)

   Świadectwo zdrowia - ubój z konieczności. (dodano dnia 28.01.2022)

   Wykaz rzeźni - ubój z konieczności (dodano dnia 28.01.2022)

   Wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie świń (nowy) (dodano dnia 07.12.2021)

   Pszczoły Wniosek_o zaświadczenie do ARiMR _o_wpisie_do_rejestru_PLW (dodano dnia 01.12.2021)

   Szczegółowe wyjaśnienia pokontrolne (dodano dnia 01.12.2021)

   Wniosek o duplikat decyzji (dodano dnia 12.10.2022)

   Wniosek o wydanie świadectwa zdrowia dla psa, kota (dodano dnia 01.12.2021)

   wniosek o wykreślenie z RPN (dodano dnia 01.12.2021)

   Wniosek Rejestracja pszczoły (dodano dnia 12.10.2022)

   Wniosek Rejestracja punkt kopulacyjny (dodano dnia 12.10.2022)

   Zgłoszenie pogryzienia (dodano dnia 01.12.2021)

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (dodano dnia 07.01.2020)

   Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (dodano dnia 05.03.2019)

   Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (dodano dnia 05.03.2019)

   Zgłoszenie padnięcia bydła, kóz, owiec (dodano dnia 25.03.2022)
-   Zgłoszenie padnięcia bydła, kóz, owiec - wersja do edycji

   Zgłoszenie upadku świń (dodano dnia 07.02.2022)
-    Zgłoszenie upadku świń - wersja do edycji

   Wniosek o rejestrację rolniczego handlu detalicznego (dodano dnia 12.01.2017)

   Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz (dodano dnia 25.03.2022)

   Wniosek o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Paszowych (dodano dnia 25.03.2022)

   Zaświadczenie o poddaniu obserwacji zwierzęcia w kierunku wścieklizny (dodano dnia 15.08.2015)

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do dwunastego miesiąca życia, owiec lub kóz powyżej dwunastego miesiąca życia w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń lub nutrii oraz badaniu w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

   Wniosek o wydanie zaświadczenia o spełnianiu wymagań (dodano dnia 07.12.2020)

   Wniosek o wydanie zaświadczenia - certyfikatu na mleko

   Wniosek o wydanie zaświadczenia na środek transportu

PIWet Ostrów Mazowiecka