PIWet Ostrów Mazowiecka
Biuletyn Informacji Publicznej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Example Frame
PIWet Ostrów Mazowiecka
PIWet Ostrów Mazowiecka
Dla hodowców

    Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla rolników dotyczące przeprowadzania analizy ryzyka dotyczącej zagrożenia wystąpieniem obgryzania ogona u świń. (dodano dnia 08.12.2023)
   Wytyczne dotyczące stosowania materiałów wzbogacających środowisko dla świń. (dodano dnia 08.12.2023)
   Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badań mięsa świń i nutrii w kierunku włośni na 2023r. (dodano dnia 06.10.2023)
   Zmiany w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt w związku z Ustawą z dnia 4 listopada 2022. (dodano dnia 25.01.2023)
-   Zasady dotyczące koniowatych. (dodano dnia 25.01.2023)
-   Koniowate składanie zgłoszeń na podst. ustawy z 4 listopada 2022. (dodano dnia 25.01.2023)
-   Rejestracja wielbłądowatych. (dodano dnia 25.01.2023)
-   Najczęściej zadawane pytania PZHK. (dodano dnia 25.01.2023)
   Dokumenty dla hodowców swiń w związku z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji. (dodano dnia 26.10.2021)
-   Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa. (dodano dnia 26.10.2021)
-   Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie. (dodano dnia 26.10.2021)
-   Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie. (dodano dnia 26.10.2021)
-   Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego. (dodano dnia 26.10.2021)

   Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do badań mięsa w kierunku włośni na 2017r. (dodano dnia 12.01.2017)

   Wykaz lekarzy wyznaczonych do wystawiania świadectw zdrowia na zwierzęta na 2016r. (dodano dnia 10.01.2016)

    Informacje dotyczące uboju zwierząt na użytek własny (dodano dnia 18.10.2015)

    Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (dodano dnia 07.10.2015)

    Informacja dla hodowców kóz i owiec w sprawie trzęsawki (scrapie) (dodano dnia 15.08.2015)

   Informacja dla hodowców świń w sprawie utrzymywania loch i loszek

   Informacje dot. zagospodarowania mat. Kat. 1 (SRM) w przypadku uboju cieląt do 6 m-ca życia, owiec i kóz przez rolników na użytek własny w gospodarstwie

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń lub nutrii oraz badaniu w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

PIWet Ostrów Mazowiecka