PIWet Ostrów Mazowiecka
Biuletyn Informacji Publicznej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Siedziba Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej
Example Frame
PIWet Ostrów Mazowiecka
PIWet Ostrów Mazowiecka
Druki do pobrania   Wniosek o wydanie zaświadczenia do ARiMR – dobrostan zwierząt. (dodano dnia 05.06.2023)

   Zgłoszenie utrzymywania drobiu (dodano dnia 08.02.2023)

   Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią. (dodano dnia 28.01.2022)

   Ulotka: Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią (dodano dnia 28.01.2022)

   Świadectwo zdrowia - ubój z konieczności. (dodano dnia 28.01.2022)

   Wykaz rzeźni - ubój z konieczności (dodano dnia 28.01.2022)

   Wniosek o wydanie zgody na przemieszczenie świń (nowy) (dodano dnia 07.12.2021)

   Decyzja o urzędowej wolności od chorób - Wzór dla osoby przejmującej gospodarstwo (dodano dnia 12.10.2022)

   Decyzja o urzędowej wolność od chorób -Wzór dla osoby nigdy nie posiadającej decyzji (dodano dnia 12.10.2022)

   Pszczoły Wniosek_o zaświadczenie do ARiMR _o_wpisie_do_rejestru_PLW (dodano dnia 01.12.2021)

   Szczegółowe wyjaśnienia pokontrolne (dodano dnia 01.12.2021)

   Wniosek o duplikat decyzji (dodano dnia 12.10.2022)

   Wniosek o wydanie świadectwa zdrowia dla psa, kota (dodano dnia 01.12.2021)

   wniosek o wykreślenie z RPN (dodano dnia 01.12.2021)

   Wniosek Rejestracja pszczoły (dodano dnia 12.10.2022)

   Wniosek Rejestracja punkt kopulacyjny (dodano dnia 12.10.2022)

   Wykreślenie działalności punkt kopulacyjny, inseminacyjny (dodano dnia 01.12.2021)

   Zawiadomienie o zaprzestaniu hodowli zwierząt (dodano dnia 01.12.2021)

   Zgłoszenie pogryzienia (dodano dnia 01.12.2021)

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (dodano dnia 07.01.2020)

   Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią (dodano dnia 05.03.2019)

   Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności poza rzeźnią (dodano dnia 05.03.2019)

   Zgłoszenie padnięcia bydła, kóz, owiec (dodano dnia 25.03.2022)
-   Zgłoszenie padnięcia bydła, kóz, owiec - wersja do edycji

   Zgłoszenie upadku świń (dodano dnia 07.02.2022)
-    Zgłoszenie upadku świń - wersja do edycji

   Zgłoszenie utrzymania ptaków (dodano dnia 15.02.2017)

   
Wniosek o rejestrację rolniczego handlu detalicznego (dodano dnia 12.01.2017)

   Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz (dodano dnia 25.03.2022)

   Wniosek o wykreślenie z Rejestru Podmiotów Paszowych (dodano dnia 25.03.2022)

   Zaświadczenie o poddaniu obserwacji zwierzęcia w kierunku wścieklizny (dodano dnia 15.08.2015)

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do dwunastego miesiąca życia, owiec lub kóz powyżej dwunastego miesiąca życia w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

   Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju świń lub nutrii oraz badaniu w celu produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny

   Wniosek o wydanie zaświadczenia - certyfikatu na mleko

   Wniosek o wydanie zaświadczenia na środek transportu

PIWet Ostrów Mazowiecka